Tiếng Anh đang là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống ngày nay nên việc chú trọng rèn luyện nâng cao là cần thiết. Trong bài tập tiếng Anh thì phần viết lại câu rất hay gặp. Và bài viết dưới đây www.tuyensinhgiaoduc sẽ giới thiệu tới các bạn các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nâng cao nhé.

1/ Viết lại câu trong tiếng Anh là gì?

Những cụm từ hay dùng để viết lại câu trong tiếng Anh

Những cụm từ hay dùng để viết lại câu trong tiếng Anh

Viết lại câu trong tiếng Anh nghĩa là sử dụng một cấu trúc ngữ pháp khác với cấu trúc ngữ pháp của câu ban đầu để thể hiện mà ý nghĩa câu không hề thay đổi. Có rất nhiều cấu trúc viết lại tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong các dạng bài tập nâng cao.

Một số trường hợp bạn thường gặp yêu cầu viết lại là dùng 1 cấu trúc khác, dùng dạng khác của từ. Chuyển từ câu chủ động sang bị động, chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp, hay các trường hợp đảo ngữ…

Viết lại câu là một dạng rất thường gặp trong các bài thi, bài kiểm tra tiếng Anh, thường nằm ở phần tự luận. Viết lại câu cần đảm bảo đủ 3 yếu tố đó là tương đương về thì, đúng về ngữ pháp và mang ý nghĩa tương tự với câu ban đầu.

Để làm tốt bài tập dạng này, bạn phải có vốn kiến thức từ vựng phong phú. Nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cũng như biết được các cấu trúc viết lại câu tương đương. Vậy, cấu trúc tiếng anh nâng cao là gì? Có các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nâng cao nào?

2/ Hướng dẫn các bước để viết lại câu trong tiếng Anh nâng cao

  • Bước 1: Đọc kỹ câu và cố gắng hiểu hết ý nghĩa của câu đó. Chú ý đến những từ khóa, xác định danh từ, động từ, tính từ, mạo từ và cấu trúc được sử dụng ở câu ban đầu.
  • Bước 2: Đưa ra ý tưởng viết lại câu với các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nâng cao mà vẫn giữ được ý nghĩa của câu ban đầu.
  • Bước 3: Viết câu mới
  • Bước 4: Đọc và kiểm tra lỗi của câu mới.

3/ Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh nâng cao thông dụng nhất

Thông thường để viết lại câu nghe tiếng anh nâng cao chính xác thì người viết cần xác định được ý nghĩa của câu. Câu đó được viết dưới thì nào và cấu trúc ngữ pháp của câu dùng là gì thì mới viết lại được câu mới hoàn chỉnh mà vẫn đầy đủ ý nghĩa như câu ban đầu.

Cấu trúc câu viết lại trong tiếng Anh

Cấu trúc câu viết lại trong tiếng Anh

Nếu muốn làm được tất cả các dạng câu thay thế thì bạn cần luyện tập nhiều lần với nhiều dạng khác nhau thì khả năng viết mới thành thạo. Và tìm hiểu thêm nhiều bộ tài liệu ôn tập ngữ pháp trau dồi kiến thức thật phong thú. Hay là nhờ người hướng dẫn sửa lại các mẫu câu sai để hoàn chỉnh lại bài hơn.

Có thể kĩ năng viết tiếng anh của bạn còn hạn chế, bạn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc viết tiếng anh, vậy thì hãy tham khảo tuyệt chiêu nâng cao kỹ năng viết tiếng anh.

3.1/ Cấu trúc liên quan thời gian làm việc gì đó

S + began/started + to V/V-ing + time ago (Bắt đầu làm gì) Viết lại thành: S + have/has + P2/been Ving+ for/since … Ví dụ: He began to play badminton 3 years ago => He has been playing the badminton for 3 years.

3.2/ Cấu trúc liên quan việc thực hiện hành động

It’s + adj (for Sb) + to do sth (Ai đó làm gì như thế nào?) Viết lại thành: S find Ving/ it/ N + ADJ to do sth Ví dụ: It’s difficult for me to exercise in the morning. => I find exercising early in the morning difficult.

3.3/ Cấu trúc liên quan tới lời khuyên

S+ should/ ought to/ had better + V (Bạn nên làm điều này tốt hơn) Viết lại thành: It’s time for sb to do sth Ví dụ: You’d better go right now => It’s time for you to go now

Để nâng cao được khả năng viết tiếng anh tốt bạn cần phải có một kĩ năng nghe hoàn hảo, hãy xem các cầu thủ tìm hiểu 100 từ vựng tiếng anh cơ bản như thế nào nhé!

3.4/ Các cấu trúc liên quan đến câu gián tiếp

Gợi ý cho người khác: Why don’t you + V? (Tại sao bạn không làm điều này) Viết lại thành:  S+ suggested + that + S+ should/shouldn’t + V Ví dụ: Why don’t you have a rest?” She said to him => She suggested that he should have a rest.

3.5/ Dạng cấu trúc trong câu điều kiện: Unless = If not.

Cấu trúc viết lại trong câu điều kiện

Cấu trúc viết lại trong câu điều kiện

Unless + S + V (simple present), S + will/can + V Viết lại thành: S + will + V if + S + don’t + V Ví dụ: You will feel hot unless you drink water. => You will feel hot if you do not drink water.

3.6/ Cấu trúc liên quan đến bị động

Have + Sb + do sth Viết lại thành: Have + Sth + done Ví dụ: We get her to look after our house when we are on business. => We get our house looked after (by her) when we are on business

3.7/ Các cấu trúc liên quan đến câu đảo ngữ

Not until + S + V(ed) + O + by + S + V + where + S was Viết lại thành: It was not until + S + V(ed) that S + V(ed) + where + S was Ví dụ : Not until he asked a passer-by did he know where he was => It was not until he asked a passer-by that he knew where he was. Bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn biết được các cấu trúc tiếng anh nâng cao, cấu trúc ngữ pháp tiếng anh nâng cao. Và các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh nâng cao thông dụng nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo trong học tập và cuộc sống rồi nhé. Chúc các bạn thành công!

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *